“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้ออย่างไร ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

ขณะนี้ เว้นแต่วัคซีนวัววิด-19 ที่จำเป็นต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญในการคุ้มครองวัววิด-19 ซึ่งปัจจุบันนี้ มีหลายต้นแบบ หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ

วันนี้ (30 พ.ย. 64) สภาหน่วยงานของลูกค้า และโครงข่ายนักวิชาการเพื่อลูกค้า แถลงผลการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” จำพวกใช้ครั้งเดียว โดยมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 ส.ค.-3 เดือนตุลาคม64 ส่งไปตรวจที่ห้องแลปที่ได้มาตรฐาน จากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวทั้งหมด เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) อย. (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

วิเคราะห์ หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทอง” ผู้ตัดสินแนวทางสภาหน่วยงานของลูกค้า ผู้ชำนาญด้านสินค้าและบริการ เผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดหมวดหมู่ให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ และหน้ากากกรุ๊ปเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องเป็นคุณภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) เช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 และ “ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ปริมาณ 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ เช่น LOC , Medicare Plus และ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันการใช้งานทางการแพทย์ทั่วไปและการใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ เช่น Double A Care, THC และ Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกัน N95

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งหมด 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ เช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons และ Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

พินิจเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของลูกค้า กล่าวว่า ข้อคิดเห็นในการซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขั้นต่ำควรมีเลขทะเบียนของ อย. เรายังจะต้องเผชิญกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน และนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือรากฐานที่จำเป็นต้อง ต้องการมองเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่กระจ่างแจ้ง ผลการทดสอบคราวนี้จะช่วยปรับให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอ และมีคุณประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อหลบหลีกสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการคุ้มครองป้องกันลูกค้า”