ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รมว.แรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยรู้ “โครงงานช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs” แม้สมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงงานช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกร่วมโครงงาน 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างแรงงานผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงงานเพียง 4 วันแค่นั้น แม้ไม่ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนดจะก่อให้นาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติโครงงานช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายสามารถรักษาระดับการจ้างแรงงาน ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามเงื่อนไขโครงงานฯ มีรายได้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัว อีกทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมหวังดีนาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่เคยรู้โครงงานฯ ในขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งนายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทีละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อออกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในขณะนี้มอบหมายข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามนาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลโครงงานฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกข้างในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนมากที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลโครงงานแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงงาน ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจตราคุณลักษณะ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงงานนี้ ในเรื่องที่นายไม่อาจจะสมัครสมาชิกร่วมโครงงานฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายบุคคลปกติ) โดยลงนามยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ หรือแม้อยากได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว