ประชาชนไม่ค่อยสบายใจจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ปชช. 60% กลุ้มใจจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวปกป้องโควิดเคร่งครัด ต้องการลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของพลเมืองทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงทีแรกในตอนที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนมาก หรือจำนวนร้อยละ 60.04 ระบุว่า กลุ้มใจเรื่องโควิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาจำนวนร้อยละ 52.29 ระบุว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย สืบทอดจารีตอันดีเลิศ จำนวนร้อยละ 50.00 ระบุว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว จำนวนร้อยละ 44.28 ระบุว่า ทำให้บรรยากาศครึกครื้น สนุก ได้ผ่อนคลายไม่ให้เกิดความตึงเครียด รวมทั้งจำนวนร้อยละ 31.43 ระบุว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามเดิม
เมื่อถามคำถามว่าภายหลังจากคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว พลเมืองสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 43.94 ระบุว่า ไม่ไป รองลงมาจำนวนร้อยละ 30.68 ระบุว่า ไม่มั่นใจ มีเพียงจำนวนร้อยละ 25.38 ระบุว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามคำถามว่าถ้าได้ไปลอยกระทง พลเมืองจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าจำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 33.50 ระบุว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาจำนวนร้อยละ 26.99 ระบุว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ จำนวนร้อยละ 23.56 ระบุว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อมาตรการปกป้องโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 40.86 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น จำนวนร้อยละ 30.71 ระบุว่า ไม่แน่ใจ จำนวนร้อยละ 23.57 ระบุว่า ค่อนข้างจะเชื่อมั่น รวมทั้งจำนวนร้อยละ 4.86 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวสำหรับเพื่อการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 86.82 ระบุว่า มีวิธีการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 63.05 ระบุว่า สถานที่จัดงานจะต้องเหมาะสม ระบายอากาศก้าวหน้า ไม่แออัดคับแคบ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.04 ระบุว่า รักษาความปลอดภัย ปกป้องอันตรายจากพลุ ดอกไม้เพลิง เพลิงไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 47.89 ระบุว่า เน้นย้ำสงวนวัฒนธรรมจารีตที่ดีเลิศ ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 41.52 ระบุว่า สำรวจความแข็งแรงของโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานชายน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 68.04 ระบุว่า เว้นการไปสถานที่แออัดคับแคบ ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 62.16 ระบุว่า ระวังสุขภาพเยอะขึ้น ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.40 ระบุว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 44.52 ระบุว่า ความสนุกสนานน้อยลง ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 39.90 ระบุว่า อดออมเยอะขึ้น

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่พลเมืองต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 87.84 ระบุว่า โควิด-19 ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 59.10 ระบุว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 57.84 ระบุว่า ข้าวของเครื่องใช้แพง น้ำมันแพง ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 55.41 ระบุว่า ความอดอยาก รวมทั้ง ชั้น จำนวนร้อยละ 54.41 ระบุว่า 5 ปัญหาด้านการเมือง