คณะรัฐมนตรีรับทราบ เคลื่อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก

ครม.รับทราบ เขยื้อนหลักการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รมต.นำหลักการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา อพาร์เม้นท์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.เดินทาง) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อเคลื่อนหลักการรวมทั้งแผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถสำหรับในการแข่งของไทย อย่างเช่น แผนการปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ แผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแผนการนำสายสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านแผนการปรับปรุงธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มราคารวมทั้งปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพรวมทั้งความงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแรงจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยเปลี่ยนแปลงระบบที่ดินสำหรับทำมาหากินรวมทั้งลดความแตกต่างด้านการถือครองที่ดิน สำหรับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 แก้ไขปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่ที่อาศัย รวมทั้งแผนการบ้านมั่นคง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันรวมทั้งการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันกับการปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกช่วงวัย ทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสด้านการศึกษาของผู้พิการรวมทั้งไม่ค่อยได้รับโอกาศ รวมทั้งจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งบำรุงรักษาชายฝั่งทะเลรวมทั้งบริเวณร่องน้ำกันตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดากล่าวว่า รัฐบาลปฏิบัติการตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการสร้างความสามารถสำหรับในการแข่งรวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกเหนือจากนั้น ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การบริหารจัดการภัยอันตราย ติดตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยือนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งปรับปรุงความสามารถเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามแผนการปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยพอเพียง การปฏิบัติการตามหลักการการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามอัธยาศัย เป็นต้น ดังนี้ นายกฯกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติถัดไป